Plan B

Plan B

電視連續劇 首映於 2018-07-16

粵語片

《Plan B》描寫新世代嘅江湖惡鬥,戰場係背景獨特嘅元朗。由一宗弔詭綁架案作序幕,飾演富商情人嘅吳嘉熙 (Cheronna) 畀人標參。案件局中有局,陰差陽錯驚動官商鄉黑各大勢力,引發層層黑幫恩怨廝殺。其實人生充斥未知之數,我哋企圖掌握命運而深謀遠慮,但最終都係「為情執著」、「感情用事」。

(資料來源:豆瓣電影)

錯誤回報
內容說明
錯誤等級
建立日期錯誤敘述回應日期回應內容