Ian RYMSHA

Ian RYMSHA

Ian RYMSHA, Ian RYMSHA

(本名:Ian RYMSHA)

  • 1項幕後工作

出生於俄羅斯

Ian RYMSHA,俄羅斯籍攝影師。

670 views.

入圍

2019 台北電影節 21 屆 最佳攝影獎 寒單

錯誤回報
內容說明
錯誤等級
建立日期錯誤敘述回應日期回應內容